En resa i tid och rum

De finlandssvenska museidagarna hölls den 12-13 september 2009 i Karleby. Nytt var att de lokala hembygdsföreningarna hade anhållit om att få arrangera dem. Nytt var även att den internationella organisationen Bridging Ages deltog med en tidsresa. Bridging Ages arbetar med museipedagogik och vill på olika sätt satt göra historien levande. Seminariet hölls i Karleby stadshus. Sirkka Valanto från undervisningsministeriet presenterade det nationella digitala biblioteket, som pågår 2008-2011. Målet är att främja tillgängligheten till bibliotekens, arkivens och museernas elektroniska material. Olika organisationerna, bland dem Svenska litteratursällskapet, är aktivt med. Detta bibliotek avses även bli en del av det europeiska digitala biblioteket.

Som introduktion till eftermiddagens tidsresa 200 år bakåt till den 12 september 1809 presenterade Håkan Vikström 1808-09 års krig ur Karlebynejdens perspektiv. De ca 160 deltagarna fick därefter leva in sig i var sin namngivna roll som sjöman, piga, skaffare, repslagare m.m., de flesta iförda tidsenliga kläder. Scenariot var förberedelserna inför bröllopet mellan skeppsredare Roos´ son Anders Roos den yngre och fröken Maria Sophia Lindskog. Kaffe bjöds av självaste Lotta Svärd och hennes medhjälpare. Kvällen avslutades på paviljongen på Mustakari med Bridging Ages-gäster från bl.a. USA, Sydafrika, Turkiet, Ungern, Estland och Sverige med tvåspråkigt program (svenska, engelska).

Följande dag gjordes utflykter bl.a. till Korpholmens hospitalområde i Kronoby, där bl.a. spetälskepatienter inhysts. En replika av hospitalskyrkan har uppförts av hembygdsföreningen och invigdes år 2007. Invid den uppfördes en välutförd dramatiserad guidning. Man kunde även bekanta sig med tjärbränning i Nedervetil och läderberdning i Karleby m.m. Kyrkoherden Peter Kankkonen presenterade Karleby kyrka och speciellt Anders Chydenius´ insats som kyrkoherde där. Avslutningskaffet intogs i Hembygdsgården invid. Museidagarna var mycket lyckade och man kan likt Samaranch säga att dessa arrangemang var de bästa någonsin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *