Skärgårdsdagar 2009

Skärgårdsdagarna i Esbo den 24-26 juli 2009 kunde hållas ute på Pentala under fina förhållanden i soligt väder. Publiktransporten underlättades av att båten Espoo I anlitades förutom stadens turbåtar. De guidade vandringarna med Tommi Heinonen var återigen mycket populära med 68 deltagare i den största gruppen. Arne Baltscheffsky biträdde med bl.a. tyskspråkig guidning.

Föredragen var mångsidiga och intressanta. Benita Åkerlund berättade om atomfysikern Bruno Pontecorvos flykt 1951 via Sököudd till Porkalaområdet. Kaj –Peter Mattssom hade rubriken Bergroth, Wegelius, Sibelius, Höijer och Granholmen. Han framhöll at Edvin Bergroths är minst känd av dessa trots att man kan kalla honom dåtidens Jorma Ollila. Bergsrådet Bergroth inköpte Granholmen invid Mataskär år 1872 tillsammans med Mataskär och Lilla Mataskär. Han donerade Mataskär för uppförandet av en folkskola. Lilla Mataslär hyrde han åt Skärgårdens vänner i Esbo för årshyran 1 mk. Där uppfördens föreningshuset Vikingahem. ”Stora villan” på Granholmen ritades av vännen Theodor Höijer medan ”musikutbildningens fader” i Finland Martin Wegelius var svåger till Edvin Bergroth och Jean Sibelius hans elev. De vistades alla på Granholmen.

Pirkko Sillanpää från Esbo stadsmuseum redogjorde för museets planer för Pentala skärgårdsmuseum. Renoveringsarbetet har fortgått under flere år men inkommande sommar inleds storsatsningen med sikte på att museet kan öppna år 2014. Arne Baltscheffsky kåserade kring ”Att röra sig på sjön” medan Tryggve Gestrin hade rubriken Medeltida handel och sjöfart. En fulltecknad utflykt gjordes till Yles Radioholmen (Högkopplan) med Juhani Törnroos som initierad guide. Han har även skrivit en historik över detta sommarparadis till 60-årsjubileet 2008. Även publicisternas Estholmen besöktes med Sami Hassinen som guide.

Man kunde delta i paddlingsintruktion med Canoa och spårning med Skärgårdens vänner i Esbo ävensom vattengymnastik ledd av Camilla Weber. I Fiskarstugan kunde man bese en fotoutställninbg om fiskeläget på Pentala och en annan om vasstaksläggningen av Fiskarbodan, vardera sammanställda av Tommi Heinonen. Teckningar av språkbadselever hade sammanställts av Anjs Syrjä från Esbo bildkonstskola och kulturintendenten Camilla Nemlander-Sjöberg. En 60-talshippa ordnades på Segelpaviljongen med dans till Kari Kuivalainen och Arto Vilkkos duo (från Scaffolds),

Den nytillträdde museichefen i Esbo Timo Tuomi tackade föreningarna och speciellt Benita Åkerlund, som ställt upp för Skärgårdsdagarna och skärgårdsmuseiprojoktet. Dagarna avslutades med en jazzkonsert med orkestern VSOP med Cajus Lindroth som ledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *