Talko på Pentala

Den årliga städtalkot på Pentala ordnades den 29 maj 2009 med ett trettiotal deltagare från Esbo stadsmuseum och Esbo hembygdsförening. Deltagarna bjöds på korvsoppa, kokad av Benita Åkerlund. Sten Björkman från Esbo stadsmuseum lämnade sin tjänst för att bli museichef i Helsingfors universitet. Han har varit aktivt med i planeringen av Skärgårdsmuseet på Pentala och under Skärgårdsdagarna i Esbo och avtackades av Liisa Ropponen från Sradsmuseet. Från Hembygdsföreeningen fick han en videofilm om Skärgårdsdagarna 2000-2008 gjord av Kurt Wikstrlm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *