Vandring längs stadsstig

Esbo hembygdsförening ordnade en vandring längs stadsstigen i Esbo centrum den 10 september 2008 som ett led i Esbos 550-årsfirande. Som ciceron fungerade Benita Åkerlund.

Vandringen startade vid Lagstad hembygdsgård. Man vandrade förbi den nyss invigda bron över Esbo å, runt Kannbrobacken förbi FBK, Sparbankshuset (rivet), Lindholms såg (rivet) och Kommunalhuset (numera Musikhuset), genom centrum förbi det aktuella stadshuset med dess vara eller icke vara.

Vandringen forstsatte mot församlingens Kyrktian, där järnvägsbron låg för de smalspåriga järnvägarna, längs vilka virke transporterades från Gammelgård och Noux under första världskriget. I närheten läg den hälsobrunn (surbrunn) som byggdes på 1750-talet. Norr om Esbo å låg Skärhuset, i vilket obduktioner gjordes förr.

I Hembygdsgården bjöds de drygt femton deltagarna på kaffe varvid visades ett bildspel med ett fyrtiotal gamla fotografier längs rutten, vilket ledde till många synpunkter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *