Förening 2008 i Åbo

Årets finlandssvenska föreningsfestival Förening 2008 hölls den 5-6 september i Åbo. Drygt sextio föreningar och förbund hade hörsammat kallelsen. Från Esbo deltog bl.a. Esbobygdens ungdomsförbund, Esbo IF och Esbo hembygdsförening. Utställningsstånden var placerande centralt dels längs gågatan utanför köpcentrel Hansa och dels inne i Hansakvarteret. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin kunde utlova ett ökat stöd till föreningslivet, han ville kalla sitt ministerium för ett ”föreningsministerium”. Han såg att endel nitiska tjänstemän ville skärpa beskattningen för ideell verksamhet och såg att politikerna bör förhindra detta.

Publiken bjöds även på musikalisk underhållning med bl.a. Sås och Kopp, Thomas Lundin och Calle Pettersson, Sören Lillkung och Jonas Eskilsson från musikalen Evita, Segerstamkören samt inte minst M.A. Numminen och Pedeo Hietanen. Dessutom bjöds på mångsidiga föreläsningar, t.ex. Föreningslagen förändras! Vad nytt under solen? med rektor Björn Wallén och ekonomichef Stefan Andersson från Studiecentralen och en paneldebatt med rubriken Vem älskar ett förbund? ledd av Krister Ståhlberg från Svenska kulturfonden.

Föreningsfolket bjöds på cocktailparty på Åbo svenska teater, där teaterchefen Joachim Thibblin med förflutet på Glims (Finns) sommarteater hälsade välkommen till höstens storsatsning musikalen Evita. Nästar års fesival Förening 2009 hålls i Vasa och förberedelserna är i full gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *