Skärgårdsdagar i Esbo 2008

Årets Skärgårdsdagar den 25-27 juli 2008 samlade en stor publik, som fick njuta av ett omväxlande program i vackert väder. Höjdpunkten var färdigställandet av vassraket på strandbodan, som hör till Skärgårdsmuseet som inom några år öppnas. Virket till taket hade fällts på Pentala medan vassen kom från Dagö i Estland varifrån Siim Sooster kom för att medverka vid arbetet. Projektledaren, arkitekt Arpad Sailo från Esbo stadsmuseum berättade om arbetet som framskridit enligt planerna. Markku Hyvönen, som skriver en avhandling om vasstak höll ett föredrag och framhöll att Pentalataket är av nordsvensk typ med tvär- och längsgående trästänger som tyngd jämte sidopinnar som håller vassen på plats. I Estland och södra Sverige används inte stänger utan vassknippena binds underifrån. Studeranden från yrkeshögskolorna i Åbo och Ikalis jämte Tekniska högskolan i Otnäs medverkade vid arbetet. Ett flertal talkon hölls med ett trettiotal deltagare, ungefär hälften från Hembygdsföreningen. En skrift över projektet sammanställs av en av de studernde.

Fotograf Tommi Heinonen dokumenterade arbetet och fotografier var utställda i Fiskarstugan, där även ”Pentala – från fiskeläge till skärgårdsmuseum” av Esbo stadsmuseum och fotograf Tommi Heinonen jämte barnteckningar från Billedskolan i Kunstmuseet i Køge visades. Sten Björkman från Esbo stadsmuseum redogjorde för skärgårdsmuseiplanerna enligt vilka museet torde öppnas våren 2012, då de drygt tio byggnaderna ävensom bryggorna, trädgården och ängarna väntas vara i skick redo att ta emot besökarna med tur- och extra båtar.

Benita Åkerlund höll ett föredrag om Radisterna på Staffan 1941-44, d.v.s. de estniska pojkar som skolades vid ön Staffan på Sököudd, där chefen för radiospaningen Reino Hallamaa hade en villa. Dessa pojkar, Ernapojat, uppträdde utåt som dövstumma och kallades av ortsbefolkningen för ”Sökötollona”. Bosse von Willebrand visade sin film ”Sista flyget från Tallinn”, som beskrev nedskjutningen av trafikplanet Kaleva den 14 juni 1940 och samtalade med Benita Åkerlund om boken ”Halva hennes liv”, som hans syster Agneta von Essen gett ut. Finn Eriksson berättade om villabebyggelsen i Sommaröarkipelagen.

De guidade vandringarna till Pentala träsk och Diksand drogs av Tommi Heinonen, Simon Winqvist och Arne Baltscheffsky. Camilla Weber demonstrerade vattenlöpning i Pentalaträsket, vilket ett tiotal vågade pröva på. En sjöräddningsbåt förevisades vid Pavens brygga. En utflykt med drygt femtio deltagare gjordes till publicisternas Estholmen, där dispontenten Sami Hassinen tog emot. En konsert med kören Espoon laulu och violinisten Nina Karmon hölls i Segelpaviljongen, där också en fest för ungdomar ordnades.

Ben Thilman från Esbo svenska församling höll en andaktsstund vid Fiskarstugan och konstaterade att ”altartavlan ” mot fjärden var speciellt vacker i solskenet. Kantor Eeva-Liisa Malmgren ackompanjerade psalmsången på dragspel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *