Kulturen vid ån – 10 år

Kulturen vid ån var speciellt festligt i år då evenemanget hölls för tionde gången och Esbo firade 550 år. Programmet inleddes nsdagen 11 juni kl. 23 med en midnattsmässa i Esbo domkyrka med biskop Gustav Björkstrand som predikant och kyrkoherde Roger Rönnberg som liturg. Kyrkan var var välfylld. Därefter vandrade menigheten till en nattmåltid i Lagstad hembygdsgård.

Torsdagen 12 juni bjöds på rikligt program för hela familjen kl. 10-21. Huvudartister var Östen med Resten från Sverige. Som konferenciär fungerade rutinerade Kaj Kunnas. I Lagstad hembygdsgård bjöds på öppet hus med visning i skolmuseet, utställningar och servering. I maj höll Stna Berger-Eirola en akvarellkurs i Arbis med temat Domkyrkan som inspiration. Deltagarnas alster kunde beskådas i en mångsidig utställning i Hembygdsgården. Dessutom visades en fotoutställning med ett trettiotal gamla esbobilder från Esbo kyrkoby, Köklax, Snättans, Alberga, Gäddvik m.m. tillställda Esbo stadsmuseum och Esbo hembygdsförening av Åsa Morelius-Ekelund. Hennes farnor Anna Morelius, född Eriksson, utsågs som tjugoåring år 1916 till Hembygdsföreningens första museiintendent.

Sjumannabandet VSOP Jazz Orchestra bjöd på glad och svängig musik under ledning av Cajus Lindroth. Publiken kunde även se Esbofilmen och Mot ljuset från 1958, då Esbo firade 500 år, en video om Skärgårdsdagarna i Esbo 2000-2007 sammanställd av Kurt Wikström jämre Sököfilmen med svenskt tal av Anders G. Lindqvist medan man njöt av kaffet med tilltugg från caféet. I den intilliggande nyrenoverade lärarbostaden riktade sig speciellt till barnen museiverkstaden ” Att skriva på gammalmodigt vis” med Tanja Ekholm från Esbo stadsmuseum.

Nere vid församlingsgården har hembygdsföreningen ett tältutrymme, där vi saluförde våra böcker och delade ut info. Deltagare i Esbo arbis´ berättarkurs berättade historier i Församlíngsgården. Kursen hade under våren hållits i samarbete med Esbo hembygdsförening. Kulturen vid ån arrangerades av Esbo stads kulturförvaltning, Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) och Esbo svenska församling samt ett flertal föreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *