Möjligheternas torg

Den 23 maj.2008 hölls på Sveaborgstorget invid Sello i Alberga det första Möjligheternas totgjippot. Ett sextiotal organisationer hade mött upp för att presentera sin verksamhet. Esbobygdens ungdomsförbund och Esbo hembygdsförening ställde upp och gjorde reklam för Finns sommarteater, Kulturen vid ån och Skärgårdsdagar i Esbo m.m. Dessutom salufördes oganisationernas böcker, videon och CD:n. I programmet ingick konstverkstäder för skolelever, filmförevisning jämte dans- och musikprogram. Alberga bibliotek bjöd på skuggteaterverkstad för barn och högläsning ur bibliotekets skatter för vuxna. Trubaduuren Tomi Pulkkinen musicerade på torget.

Motsvarande evenemang ordnades i år på 24 orter i Finland. Det största är festivalen Världen i byn som har arrangerats sedan år 1995 i Helsingfors, under senaste år i Kajsaniemiparken. Världen i byn erbjuder nya perspektiv på mångkulturell tolerans, utvecklingssamarbete, globala frågor och på vars och ens möjlighet att påverka i sin egen vardag. Festivalen är en del av det riksomfattande nätverket Möjligheternas torg. Lokal koordinator vid Möjligheternas torg i Alberga var Espoon järjestöjen yhteistyö – Esbo föreningarnas samfund. Troligtvis blir det en fortsättning nästa år. Tyvärr var inslaget svenska föreningar denna gång litet men vi får hoppas det blir större nästa år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *