Vasstakstalko

På Perntala var i april 2008 arbetet i full gång med upprustningen av strandbodan på det planerade museiområdet. Den 18 april hölls en talko med ett femtontal deltagare från Esbo hembygdsförening, Sommarösällskapet och Esbo stadsmuseum jämte några andra ”vilda” intresserade. Arkitekt Arpad Sailo från Esbo stadsmuseum ledde arbetet. Ett trettiotal stammar barkades. De skall användas som takvasor. Dessutom skall några väggstockar utbytas. Vassen är redan levererad av Siim Soosters från Dagö, Estland. Vasstaket läggs enligt s.k. nordsvenskt mönster, alltså ej enligt estnisk stil, vilken även används i södra Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *