Teatervandringar

Längs ådalen i Esbo centrum ordnades den 9-11 maj 2008 ett tiotal välbesökta teatervandringar. Regissör Nena Stenius, aktiv i föreningen Pro Esbo å, hade dramatiserat historiska skeden i trakten. De uppfördes i ett tiotal scener längs den drygt en kilometer långa vandringen. Teatergrupperna från Kuninkaantien koulu och Lagstads skola jämte ett antal vuxna medverkade, totalt drygt fyrtio. Dräkterna hade planerats av Tyra Therman. Vid vandringarna beledsagades publiken av bembölingar. En del scener framfördes på finska, andra på svenska och en del på båda språken.

Vi fick se hur nybyggarna under medeltiden kom upp till Bemböle längs Esbo å, som då var en vik. Under första världskriget väckte kineserna, som deltog i befästningsarbetena runt Helsingfors, blandade känslor. Sigge, spelad av Rolle Mattsson, berättade livfullt om fisket i ån och Kyrkträsket.
I gamla Lagstad folkskola (numera hembygdsgård) avbröts skolarbetet plötsligt våren 1944, då Helsingfors bombades. Skolan med elever och lärare utrymdes och här inrättades ett sjukhus med en förlossningsavdelning. Vi fick uppleva hur mödrarna kom per cykel och andra färdmedel. I vissa scener deltog yrkesskådisar, bland dem Vivi-Ann Sjögren, som i sin barndom bott här. Vivi-Ann gestaltade Elna, som efter att huset brunnit bodde i ett uthus med sin ko och vägrade flytta trots hälsovårdsinspektörens goda ansatser.

Under kriget misstänktes ryska desanter röra sig i terrängen och efter kriget noterades frontmannahusen och rysstågen till Porkalaområdet. Teatervandringen avslutades med Sången till Esbo å, komponerad av Marjatta Meritähti. Denna form av teater ger en god inblick i bygdens historia och är viktig speciellt i Esbo, där inflyttningen är omfattande och behovet av kunskap om gångna tider är stor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *