Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 31 mars 2008 i Lagstad hembygdsgård. Lasse Hoffman valdes till mötesordförande. Till föreningens ordförande återvaldes enhälligt Benita Åkerlund. I styrelsen återvaldes Kristina Määttänen och Katinka Weurlander medan Christa Nyman invaldes som ny medlem medan Solveig Forsberg, Aila Enlund och Leif Söderholm kvarstår i stryrelsen.
Henrik Morelius blev ny suppleant medan Rolf Mattsson återvaldes

Till revosorer valdes CGR Kaj Kiljander och Carita Sormunen och till revisorssuppleanter icke namngiven person från DEloitte och Börje Österberg. Efter mötet kåserar författaren Nalle Valtiala under rubriken Om min mammas gata på 40-talet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *