Mor Annas väg – Anna-muorin tie

Den tvåspråkiga boken Mor Annas väg – Anna-muorin tie gavs ut den 27 mars 2008 vid en ceremoni i Lagstad hembygdsgård. Esbo hembygdsförening har i den önskat lyfta fram Anna Morelius´ insats för hembygdsarbetet i Esbo. Föreningens ordförande Benita Åkerlund hälsade välkommen och nämnde att bokens namn syftar även på den väg, som tillägnats Anna Morelius.

Bokens författare fil.lic. Henry Rask och fil.mag. Marianne Stubbe berättade om arbetet med boken medan museichef Mariliina Perkko tackade på Esbo stadsmuseums vägnar för utgivningen och hälsade välkommen till museets utställning Mycket att ge, där speciellt lyftes fram de föremål hembygdsförening insamlat. Boken är rikt illustreras bl.a. med fotografier av bruksföremål, som Esbo stadsmuseum låtit ta och som Anna Morelius var med om att insamla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *