Museidagar i Borgå

De finlandssvenska museidagarna hölls den 22-23 september 2007 i Borgå med drygt 100 deltagare. Peter Sjöstrand, ordförande i Finlands svenska hembygdsförbund, hälsade välkommen och presenterade dagarnas tema Är museet tillgängligt för alla? Biskop Gustav Björkstrand nämnde att förr kom man inte ens att tänka på tillgängligheten då byggnader uppfördes. Kyrkorna byggdes ofta på höga kullar av naturliga skäl men ofta även med höga trappor, t.ex Domkyrkan i Helsingfors. Positiva åtgärder har vidtagits men gamla byggnader kräver att hänsyn tas till museala värden.

Gunnar Häger, chef för projektet Hembygdsgårdarnas tillgänglighet i Sverige, hade en rad praktiska råd börjande med färgband påtrappor. Han påpekade att föreningar även bör informera om brister i tillgängligheten, t.ex. om deras museer har branta trappor. Ant Simons, VD för Kulturhuset, framhöll att föreningar kan utforma sina hemsidor så, att besökare i förväg kan bekanta sig med t.ex. hembygdsgårdar. Medlemsföreningarna i Finlands svenska hembygdsförbund har möjlighet att gratis skapa hemsidor.

Om olika sätt att marknadsföra museer berättade Åsa Zäll från Nordiska museet, Christian Pleijel från projektet Skärgårdsmuseer och Sten Enbom från Sibbo hembygdsforskningsförening. Projektet Museilaboratoriet presenterades av Anne Bergström, Pargas hembygdsförening, Laura Holm, Bjärgas hembygdsgård och Katarina Rosenback, Kilens hembygdsgård. Detta fleråriga arbete har resulterat i sidan www.museilaboratoriet.fi .

Museilaboratoriets första digitala arkivsamling handlar om Hemmafronten. Som teman har valts Fältpost, Hästutskrivningsnämnden, Insamlingar, Krigsbarn, Lotta Svärd och skyddskåren, Vardag, Ransonering, Recept, Sorg, Surrogat, Talkoungdom, Museidetektiven, Barndom, Nöjen och Medborgarrörelser. Museidetektiven förklarar svåra ord. Dessutom är det rikliga materialet indelat i kategorierna Berättelse, Brev, Fotografi, Ordförklaring och Recept. Besökarna kan själva göra tillägg vilka dock kollas innan de läggs ut på nätet. Idéer om andra tillägg tas även gärna emot. Planer finns att utvidga sidorna med ljud- och videoinslag.

Kvällen avslutades på uf-lokalen Hemgården, där HV i Söderveckoski bjöd på en välsmakande och riklig supé , som varvades med sång och musik m.m. Söndagen 23.9 bjöd på guidade utflykter i Borgå med omnejd. I Borgå besöktes Runebergs hem med Fredrika Runebergs 200- årsjubileumsutställning och Holmska gården med sin 1700-talsutställning Bussexkusioner gjordes till Sibbo med Sibbesgården och Pernå med Agricolamuseet, Tervik gård med anor från 1600-talet och Skärgårdsmuseet i Rönnäs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *