Pratkväll om Gumböle

Föreningen ordnade en pratkväll om Gumböle den 17 oktober 2007 i Lagstad hembygdsgård med drygt tjugo deltagare. Karl Lindqvist inledde med att berätta om livet på Gumböle gåtd, där hans far hade arbetat som smed från 1930- till 1950-talet. Karl berättade initierat om byggnaderna, av vilka en stor del rivits och om maskinparken med bilar traktorer, sågen m.m. Redan som sjuåring började han köra traktor både Ferguson och John Deere. Han illustrerade framförandet med ett tjugotal bilder.

Karl beskrev ingående hur kärrhjul gjordes. Redan träarbetet var omfattande men speciellt intressant var påsättande av metallbandet, då svets inte ännu fanns före kriget. Han nämnde att hästarna återvände efter att flere år varit i kriget gick de genast i egen spilta. Ann-Marie Klinge, född Weurlander, berättade om skolgången i Gumböle småskola. Hon mindes speciellt julfesterna som var stämningsfulla. Lärarinnan Matilda Wis var mycket omtyckt.

Vid den livliga diskussion framgick att utomhus en gång hade en elev burit lärarinnan ”takapåsa”, då hon var lätt rörelsehindrad. I samband med att Lagstads nya skolhus blev färdigt 1954 stängdes Gumböleskolan. I slutet av 1950-talet gick finska klasser i skolhuset några år. Per-Olof Ahokainrn, som sammanställt Långängens, senare Gumböle, egnahemsförenings 25-årshistorik, berättade att senare verkade har ett dagis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *