Skärgårdsdagar i Esbo 2007

Årets Skärgårdsdagar i Esbo den 3-5 augusti 2007 blev mycket lyckade. Drygt 700 besökare deltog i de olika begivenheterna ute på Pentala i Esbo inre skärgård. De guidade vandringarna samlade många intresserade till träsket mitt på ön och Diksand på södra spetsen. Ulla och Arne Baltscheddsky jämte Tommi Heinonen guidade sakkunnigt. Vid några vandringar berättade Simon Winqvist om skogsbeståndet på ön. Vid en vandring kunde man vid träsket lyssna på tenoren Niklas Vepsä som framförde bl.a. Sjöbergs Tonerna. Camilla Ekblad berättade om Pentalas flora och fauna under en vandring. I Fiskarstugan kunde man beundra Toimmi Heinonens fotografiutställning Esbo skärgård i förvandling, där han jämför gamla vyer med dagens situation. Alstren från ett bildkonstläger på Hanaholmen i juni 2007 visades även i Fiskarstugan och längs stigen mot träsket. Drygt 20 ungdomar i åldern 13-16 år från Finland och Sverige hade åstadkommit smycken av skräp och akrylmålningar. Dessutom visades foton om Finland tagna av ungdomarna från Sverige.

Peter Damlin höll en kurs i akvarellmålning i den vackra naturen medan Ann Jonasson visade hur man ”luffareslöjdar” med järntråd och annan enkel rekvisita. Kurt Wikström visade ett bildspel om tidigare Skärgårdsdagar. medan Jukka Langén underhöll med dragspelsmusik. Sökö-Sommarö FBK visade hur ytdykare snabbt räddar en person som fallit överbord. Gummibåtar presenterades och en sjöräddningsbåt låg vid bryggan, där besättningen visade dess utrustning.

En konsert hölls med sopranen Thérèse Karlsson, som sjöng på ett betagande sätt beledsagad av Marcus Boman på piano inför en fullsatt Segelpaviljong. Efter konserten fortsatte kvällen med dansmusik i 1960-tals stil. Kejsarna i skärgården drog så mycket publik att Benita Åkerlund föreläste i två grupper, den ena på finska och den andra på svenska. Kejsaren tsar Alexander III:s besök år 1889 i Villa Fridhem på Sököudd, där amiralskan Sofie von Kraemer tog emot de höga gästerna, väckte i tiden stort intresse. Även tsar Nikolai II besökte vår skärgård.

Skärgårdsuseiplanerna på Pentala presenterades av intendent Sten Björkman från Esbo stadsmuseum. Renoveringsarbetena har fortskridit sedan år 2000 och kommer att fortsätta. Under åren 2010-2011 görs en storsatsning på en knapp miljon euro så, att Pentala skärgårdsmuseum kan öppnas 2012. Mycket arbete kommer dock ännu då att återstå men de utförs inom ramen för de årliga förbättringsbudgeterna. Avsikten är att även örtagården, blomsterodlingarna, ängarna och åkrarna skall iordningställas. Huvudbyggnaden, Gurlis villa”, återställs i 1930-talsskick. De gamla fönstren, som hittades på vinden, repareras och sätts in på nytt. I övre våningen inreds personalutrymmen. Gurlis villa, Fiskarstugan, Strandbodan och Ladugården bildar den permanenta stommen. I Villa Rosengård kommer att finnas utställningsutrymmen och en mötessal. Här kan visas utställningar om fisket, ångbåtstrafiken, villabebyggelsen, spritsmugglingen, båtbyggeriet m.m. Förutsättningarna för intressanta specialutställningar är stort, då Pentalamuseet numera ingår i ett EU-stött skärgårdsmuseinät runt Östersjön omfattande ca 200 museer. Även inkvarteringsmöjligheter för lägerskolor m.m. planeras.

Tidigare sportchefen på Husis Göran Wallén har skrivit Publicistförbundets 100-årshistorik och berättade utgående från den om publicisternas eget sommarställe Estholmen, som ligger invid Pentala. Kort efter förbundets start år 1907 skrev en medlem ett tidningsinlägg där han oblygt lät förstå att förbundet gärna kunde motta erbjudanden om ett sommarställe. Fyra erbjudanden gavs, tre av dem av Alfons Juselius, som varit med om att skapa Aktiebolaget Sommaröarna. Estholmen accepterades och hyrdes för en symbolisk peng. Även vid anskaffningen av material till byggnader m.m. var textreklamen dåförtiden mycket oblyg. I anslutning till museiprojektet börjar även planerna på en bok om Esbo skärgård ta form. Christian Blom har sedan början av 1980-talet aktivt satt sig in i Sommaröarnas historia och hans samling av dokument, bilder, kartor, bandade intervjuer m.m. är omfattande. En del har publicerats i Sommarösällskapets årsböcker, vars huvudredaktör han var i sju år. Christian berättade att från början av 1600-talet fram till 1825 var Stor- och Lill-Svinö gårdar jämte Moisö gård under Esbo gård men efter det ägdes de av fria bönder.

År 1910 inköptes gårdarna av Aktiebolaget Sommaröarna med Alfons Juselius i ledningen. Storstilade planer gjordes med parcellering och spårvägstrafik till Svinösund. Första världskriget, sprittiden, depressionen m.m. bromsade dock planerna tills Esbo stad förvärvade området på 1960-talet. Christian spelade även upp en intervju som han är 1980 gjort med Gurli Nyholm i den byggnad han nu föreläste i. Efter kontakt med Esbo stadsmuseum är nu tanken att det digra materialet skall utmynna i en eller flere böcker, som ges ut av museet.

Skärgårdsdagar i Esbo kunde genomföras så här vidlyftigt tacka vare understöd av Esbo stad, Svenska kulturfonden och Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *