Årsmötet 2007

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 20 mars 2007 i Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4 i Esbo centrum. Mötesförhandlingarna leddes rutinerat av Lasse Hoffman. Verksamhetsplanen för 2007 fastslogs. Till föreningens ordförande återvaldes Benita Åkerlund för år 2007. I styrelsen återvaldes Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg. Till ny styrelsemedlem för ett år valdes Katinka Weurlander medan Kristina Määttänen och Henrik Moreliu hat ett år kvar. Till styrelsesuppleanter återvaldes Christa Nyman och Rolf Mattsson.

Till revisorer valdes CGR Kaj Kiljander och Ann-Mari Wessman och till revisorssuppleanter en icke namngiven person från Deloitte och Börje Österberg. Mötet omfattade  styrelsens förslag att de av föreningens föremål, som finns i Glims gårdsmuseum och i stadsmuseets lager, överlåtes till Esbo stadsmuseum.

Efter mötesförhandlingarna berättade fil.lic. Henry Rask om Ungdomsföreningarna och hembygdsarbetet i Esbo utgående från den historik han skrev till Esbobygdens ungdomsförbunds 100-årsjubileum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *