Museiföremålen doneras

Vid en ceremoni i Lagstad hembygdsgård den 18 april 2007 överrlämnade Esbo hembygdsförening till Esbo stadsmuseum de ca 300 museiföremål, som föreningen samlat in och som varit deponerade i Glims gårdsmuseum. Föreningens ordförande Benita Åkerlund framhöll att man redan vid föreningens grundande 1916 insåg att nya tider var på kommande och att det därför var viktigt att insamla gamla bruksföremål. Benita nämnde speciellt den då endast 20 år gamla Anna Eriksson från Stens i Smedsby, som utsågs till föreningens museiintendent. Redan under det första året insamlades 110 föremål. En stor del av dem hade skänkts av Anna Eriksson (gift Morelius) och hennes anhöriga. Dessutom hade föremål erhållits av bl.a. Bemböle Ollas och Karvasbacka Ers.

I donationsavtalstexten sägs att ”Esbo stadsmuseum förbinder sig att vid katalogiseringen anteckna att dessa föremål har ägts och insamlats av Esbo hembygdsförening r.f. samt uppgifterna om de ursprungliga donatorerna som nämnts i bifogade listor. Det är viktigt att den värdefulla samlingens föremåls identitet registreras även på svenska och att desamma vårdas väl för framtiden.” Museichef Mariliina Perkko tackade på museets vägnar varmt för den värdefulla donationen och konstaterade att dessa föremål utgör hjärtat i samlingarna på Glims och lovade att museet på bästa sätt skall förvalta gåvan.

Bland föremålen finns i stugan på Glims flere stolar, bänkar och bord, ett hörnskåp, ett väggur med lod, en hemmagjord kaffekvarn och en kaffebrännare med vev, träfat, -tallrik och –skedar. På stallsvinden finns mångahanda verktyg såsom linrepa, linbråka, spinnrock och nystfot. De måhända värdefullaste objekten i samlingen är en läkarbok från 1579, en andaktsbok från 1713 och Kung Carl XII historia från 1758. En loftsbyggnad från 1789 på Stens skänktes av Anna Eriksson åt föreningen för det planerade hembygdsmuseet. Loftet flyttades på 1920-talet till Bell i Bemböle, där Bernhard Juslin fram till 1937 var föreningens museiintendent, innan Anna Morelius åter tog vid.

Då de egna museiplanerna på tomten Arvids förföll blev Glims hembygdsmuseum, som kommunen grundade 1958, den plats, där föreningens museiföremål deponerades. Nu nästan femtio år senare beslöt sålunda Esbo hembygdsförening att överföra dem i Stadsmuseets ägo. Som vi ser var Anna Morelius den som aktivast drev föreningens hembygdsmuseiplaner och insamlingen av föremål. Anna Morelius kallades till föreningens hedersmedlem år 1959.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *