Litterär afton

Staffan Bruun och Håkan Hellberg var uppskattade gäster vid årets litterära afton den 14 mars i Lagstad hembygdsgård, som samlade drygt fyrtio åhörare. Staffan Bruun berättade humoristiskt om sin bakgeund och sina böcker. Efter en kort sejour på 1970-talet å¨radion flyttade han till Sverige och blev tidningsjournalist, ”ingen trodde då på vad som sades i radion”. Till Hbl kom han 1980.

År 1990 fick han erbjudandet att skriva en bok om Elisabeth Rehn, som utnämnts till den första kvinnliga försvarsministern i världen. Tid fick han tre månader. Resultatet blev boken Givakt! Fru minister.

Som journalist var han tvungen att strikt hålla sig till fakta och stränga tidtabeller. Därför tyckte han att det var omväxlande och stimulerande att skriva deckare. Hittills har åtta deckare utkommit med Burt Kobbat som huvudperson, den senaste Sibirisk cocktail. Dessutom har har tillsammans med Stefan Lundberg utgett några böcker med de bästa bitarna ur radioprogrammet Fritt fram.

Håkan Hellberg berättade om sin bok Doktor i Kavango. Han förde oss tillbaka till slutet av 1950-talet då han tillsammans med sin fru Marita, som är sjuksköterska, reste till dåvarande Sydvästafrika, nuvarande Namibia. Redan resan var ett tvåveckorsäventyr. Då flög man inte utan man åkte per båt via England till Kapstaden Sydafrika och därifrån med bil till Kavangofloden längs.knaggliga vägar.

Håkan Hellberg berättade med inlevelse om de stora kulturskillnader som mötte dem. Dock fick de god kontakt med lokalbefolkningen. Trots viss ”konkurrens” av lokala medicinmän och begränsade resurser kunde de ta hand om patienternas större och mindre blessyrer. Barbara Helsingius, ordförande i Esbo svenska kulturförening, överräckte årets”Pro Cultura Esbo”- utmärkelse till Unga Teaterns konstnärlige ledare Christian Lindroos. Pro Esbo Culturaplaketten är gjord av konstnären Irina Pått.Christian Lindroos fick priset för att han på ett förtjänstfullt sätt har utvecklat Unga Teatern till en ansedd teater för barn och ungdomar. Teatern ger föreställningar på både svenska och finska och fungerar därför också som en brobyggare mellan språkgrupperna.

Kulturutmärkelsen har tidigare getts åt Claes Andersson, Barbara Helsingius, Benita Åkerlund (1995), Harriet Lindroth (1996), Ingegärd (Iwe) Ekström (1997), Kjerstin Sikström (1998), Jarl Åkerlund (1999), Helli Taipale (2000), Bo Carpelan (2001), Vivi-Ann Sjögren (2002), Benny Törnroos (2003) och Åke Lindman (2004).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *