Skärgårdsveckan i Esbo

Skärgårdsveckan hölls på Pentala i Esbo den 1 – 2 juli 2006 Huvudtemat denna gång var Porkalaparentesen, då Pentala låg i gränszonen till detta område och då 50 år förflutit sedan Finland återfick området. Uställningen om Porkalabornas evakuering till Esbo visades i Fiskarstugan 

Boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944-1956, som behandlar denna del av vår närhistoria hade nyss utkommit och fanns till salu, likaså den finska upplagan Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944 – 1956. Tage Strandström, ordförande i arbetsgruppen bakom boken berättade om arbetet med boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956, som baserar sig på ca 80 intervjuer med gamla Porkalabor samt personer som tog emot dem i Esbo.

Redaktör Matts Dumell visade sin film Porkala tillbaka och berättade om den i en fullsatt Gurlis villa.

De guidade vandringarna till Pentalaträsket med start från Fiskarstugan leddes på finska av Tommi Heinonen och på svenska av  Arne Baltscheffsky och samlade många intresserade, ca 25 per grupp.

Sten Björkman från Esbo stadsmuseum presenterade Skärgårdsmuseiplanerna på Pentala. De tolv byggnaderna på det gamla nyholmska fiskeläget har under flere år satts i skick

Sommaren 2007 skall huvudbyggnaden, Gurlis villa, iståndsättas i 1930-tals stil och inredas till en fast utställning. Gurli Nyholm donerade i tiden sitt bohag till Esbo stadsmuseum, totalt 4000 objekt, så utställningen blir gedigen. I övre våningen reserveras utrymmen för guiderna. Museet väntas öppnas sommaren 2008. Även trädgården och ängarna skall iståndsättas och strandbodan skall förses med vasstak.Sten Enbom berättade om Esbo segelförenings 100-åriga verksamhet utgående från den historik han skrivit.

Vid Segelpaviljongens brygga förevisades en sjöräddningsbåt, paddling för nybörjare erjöds även. medan Jukka Langén underhöll på dragspel.

Skärgårdsveckan avslutades med vinsmakning med Kenneth Oker-Blom, köksmästare på Segelpaviljongeen. Arrangör var Esbo hembygdsförening i samarbete med  Canoa, Sommaröarnas jaktförening, Pentala-Herrösällskapet, Esbo segelförening, Esbo navigatörer, Finlands sjöräddningssällskap/ Esbo sjöräddare, Skärgårdens vänner i Esbo och Esbo stadsmuseum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *