Föreningen firade

Esbo hembygdsförening firade sina nittio år den 5 mars 2006 i Lagstad hembygdsgård med ett åttiotal medlemmar och inbjudna närvarande. Inledningsvis framförde

Dragspelsvirtuosen Maria Kalaniemi inledde med ett speciellt arrangemang av Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet. I sitt välkomsttal framhöll föreningens ordförande Benita Åkerlund speciellt insatsen av de hembygdsaktivister som under de oroliga tiderna 1916 beslöt grunda föreningen. Esbo stads hälsning framfördes av stadsfullmäktiges ordförande Eero Akaan-Penttilä som framhöll föreningens nära samarbete med Esbo stad och speciellt Esbo stadsmuseum. Han betonade även hembygdens ävensom modersmålets betydelse för invånarnas identitet.

Ordföranden Eero Akaan-Penttilä framför Esbo stads hälsning Festtalet hölls av fil.dr Mikael Korhonen, som på ett intressant och humoristiskt sätt framhöll vikten av insamlandet och arkiveringen av gamla seder och bruk. Han nämnde att redan medlemmen i föreningens första styrelse, artisten Per Åke Laurén, hade intervjuat gamla esbobor om förhållandena i Esbo under hungersnöden på 1850- och 1860-talen.

Tenoren Markus Nykänen inledde med Hymn till Nyland med text av Arvid Mörne och musik av Uno Moring, en sång som år 1936 framförts vid en stor midsommarfest som föreningen ordnade i Träskända park. Markus ackompanjerades av Maria Kalaniemi på dragspel. Föreningens nya bordsstandar överräcktes till Per-Olof Morelius, Stig Holmqvist, Kurt Marander, Tage Strandström, Kristina Määttänen och Benita Åkerlund medan Solveig Forsberg, Kristina Määttänen och Leif Söderholm erhöll Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver. Föreningens ordförande Benita Åkerlund tilldelades Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett.

Sedan var det dags att se framåt och på återväxten. Barn ur Lagstads skolas teaterklubb  framförde frejdigt några dramatisesade Bembölesagor under ledning av Nena Stenius. Programmet avslutades med Modersmålets sång varefter följde kaffe och tårta. Deltagarna erhöll även var sitt exemplar av föreningens nyutkomna historik Esbo hembygdsförening 1916 – 2006, sammanställd av Leif Söderholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *