Årsmötet

Esbo hembygdsförenings årsmöte hölls den 21 mars 2006 i Lagstad hembygdsgård. Årsmötesförhandlingarna leddes av Lasse Hoffman. Till föreningens ordförande återvaldes Benita Åkerlund, likaså återvaldes de i tur att vgå varande styrelsemedlemmarna Mårten Weurlander, Kristina Määttänen och Henrik Morelius. Ett år kvar har Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg.

Till ny styrelsesuppleant efter Maria Aspelin-Lundqvist, som önskade avgå, valdes Christa Nyman medan Rolf Mattsson återvaldes. Till revisorer valdes CGR Kaj Kiljander och Ann-Mari Wessman och till revisorssuppleanter en icke namngiven person från Deloitte och Börje Österberg.

Efter mötet berättade Esbo stads nya kulturintendent Camilla Nemlander-Sjöberg om sitt arbete och framhöll speciellt de svenska rummens betydelse i Esbo. I slutet av våren planeras de svenska esboorganisationerna att sammankallas till ett stormöte för att dra upp riktlinjerna inom den svenska esbokulturen. Tage Strandström berättade om och visade intressanta bilder från en resa till Island

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *