Minnesmärke över Porkalaparentesen

Femtio år har förflutit sedan Porkalaområdet återbördades till Finland. Ett minnesmärke har rests för att minna om denna historiska tilldragelse invid Bastvik bro vid Esboviken. Vid avtäckningen av monumentet den 26 januari 2006 hade samlats flere hundra intresserade av vilka en stor del var forna evakuerade.

Monumentet har planerats av konstnär Ulla-Kirsti Junttila i samarbete med arkitekt Timo Urala. Det har uppförts av Esbo stad på initiativ av föreningen Kivenlahti-Stensvik. Stadsdirektör Marketta Kokkonen framhöll hur stor glädjen över återbördandet av Porkalaområdet var men oclså hur mycket arbete återuppbyggande krävde.

Statsmaktens hälsning framfördes av statsminister Matti Vanhanen, som poängterade hur Finlands oberonde stärktes då Porkalaområdet återficks. Den nykomponerade Porkalavalsen framfördes av en sånggrupp ackompanjerad på dragspel av kompositören Ilkka Aaltonen, som också skrivit en pjäs med anknytning till Parentesen. Pjäsen uppförs i sommar på Teatteri Hyökyvuori i Stensvik.

Den värdiga och föredömligt tvåspråkiga ceremonin avslutades med Vår Gud är oss en väldig borg framförd av några musiker ur Tapiola sinfonietta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *