Morby sjukhus

En Pratkväll om Morby sjukhus hölls på Lagstad hembygdsgård den 18 januari 2006. Erik Bergman, vars far arbetade som vaktmästare på sjukhuset, berättade om hur det var att bo där och om arbetsrutinerna då. Han illustrerade framförandet med ett stort antal gamla fotografier. Faderns arbete hade varit mycket mångsidigt. Förutom att sköta snöskottning och reparera olika apparater samt andra rutiner, hörde till gårdskarlens uppgift att tillsammans med en sköterska bära liken över landsvägen till bårhuset.

En julsed dåförtiden var att ha en julgran i varje rum. Dessa granar hämtades från Kirsti gårds skogar. På vintern hämtades is från Kyrkträsket och lades i en stor grop och täcktes med sågspån så, att isen kunde användas till sena sommaren. Han mindes flere av sjuksköterskorna av vilka några var närvarande.

Diskussionen blev livlig, då även många forna patienter berättade om sina sjukhusvistelser här. En hade legat på epidemiavdelningen i två månader för difteri strax efter kriget. En annan hade blivit opererad av dr P-E Heikel, som var känd som en verkligt skicklig kirurg. Familjen Bergman bodde i en rymlig lokal i vindsvåningen. En nackdel var dock att pappan i praktiken dejourerade dygnet runt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *