Esbo hembygdsförenings samlingar på nätet

Esbo stadsmuseum insätter sina samlingar på söktjänsten Finna på nätet. Där kan vi hita fotografier, föremål, kartor och dokument i museets samlingar. Endast en liten del av museets samlingar är insatt men mera material utökas raskt.

Inom Stadsmuseets samlingar finns en skild ”box” för de fotografier och föremål, som Esbo hembygdsförening insamlat. Vid sökning, ange Esbo hembygdsförening.

Sökadressen till Esbo stadsmuseums samlingar är https://ekm.finna.fi/ och till Finnas alla samlingar https://finna.fi/ .

En hälsning från Esbo stadsmuseum:

Esbo i förändringens tid

Titta på Esbo Hembygdsförenings samling i Finna

Tack vare Esbo Hembygdsförenings arbete har vi nu tillgång till en värdefull samling av fotografier och föremål som belyser esbobornas liv från 1800-talet till våra dagar. Nu finns det en egen box för Hembygdsföreningens samlingar i Finna, en söktjänst där man fritt kan studera och använda bilder ur museets samlingar.

Den första stora fotografihelheten som publiceras i Finna är amatörfotografen Jan Backmans över 300 färgfotografier från Esbo mellan 1960- och 1980-talen. Bilderna visar ett Esbo i förändring, då den idylliska landsortsköpingen blir allt mer moderniserad.