Nekrolog över Leif Söderholm 

Leif Söderholm, filosofie kandidat Helsingfors universitet
Född 30.04.1942 i Helsingfors, död 24.09.2019 i Esbo

Den 25 september nåddes vi av budskapet att fil.kand. Leif Söderholm hade avlidit efter en lång sjukdom i en ålder av 77 år, nära sitt hem i Esbo, Stensvik.

Leif började sin skolgång 1949 i Sökö svenska småskola, fortsatte sedan till Mataskär svenska folkskola, för att efter tredjeklassen börja i Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors (Broban). Efter studentexamen studerade han vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och utexaminerades som fil.kand. år 1968. Sin lektorstjänst tillträdde han samma år i Esbo Svenska Mellanskola som blev Mattlidens högstadium då grundskolan infördes. Han undervisade i matematik, fysik och kemi. I början av 1980-talet hade man i Mattliden infört en dataklass där han undervisade lärarna och eleverna i datateknik. Han sjukpensionerades år 1995. Under hela sin långa lärarbana upplevdes Leif som en genomärlig och pålitlig person, som aldrig var frånvarande eller försenad.

Leif var en mångsidig person som hade fritidsintressen av alla de slag. Leif läste mycket redan i sin ungdom, både böcker och tidningar. Särskilt intresserad var han av sportnyheter och samhälleliga frågor. Studierna tog han på största allvar. Han festade inte med andra studerande, men spelade nog fotboll på Svinö bollplan och korgboll i Mataskär folkskola en gång i veckan.

I tonåren anslöt han sig till ungdomsföreningen Skärgårdens Vänner i Esbo (SViE) och blev intresserad av orientering när föreningen grundade en orienteringssektion. En orienteringskarta över Sommaröarna och Hanikka ritades och därefter kunde det ordnas både träningar och tävlingar i hemtrakten. Leifs orienterande blev intensivare när SViE:s orienterare gick med i Esbo IF:s orienteringssektions verksamhet. Det innebar aktivt deltagande i träningar och läger. Leif deltog med sina orienteringskamrater i stortävlingar som Jukola och Finlands Svenska Orienteringsförbunds mästerskapstävlingar, bl.a. på Åland. Aptiten växte och en dag föreslog Leif för sina orienteringskompisar att man skulle delta i ”America 10 days” omfattande 10 orienteringstävlingar som skulle arrangeras av nordiska USA-studerande runtom i USA och att man ännu därefter skulle delta i tävlingen ”California 5 days”. Det blev dock bara Leif och Kurt Wikström som deltog i detta strapatsfyllda treveckorsprojekt som innebar ca 4000 km resor i buss från öst- till västkusten. De två var mycket nöjda med resan och medförde till på köpet några tävlingspriser! USA-äventyret var en upplevelse för Leif som han ofta återkom till i olika sammanhang.

På grund av sin aktiva insats i SViE:s verksamhet kom Leif i början av 1970-talet med i Esbobygdens ungdomsförbund EBUF:s styrelse. Där fick han ansvar för ekonomiska ärenden och blev styrelseordförande Tor Wikströms högra hand. Uppdraget som skattmästare blev särskilt krävande när EBUF åtog sig uppgiften att grunda Esbo Musikskola (numera Musikinstitutet Kungsvägen). Under flera år gjorde han ekonomiska kalkyler och rapporter på löpande band. En liknande insats krävdes av Leif under 1980-talets första år då den gamla inspektorsbyggnaden på Alberga gård revs och återuppbyggdes på en obebyggd tomt invid Mattlidens skolcentrum. Projektet genomfördes av EBUF i syfte att fylla musikskolans behov av övnings- och undervisningsutrymmen.

Efter sin pensionering blev Leif en mycket uppskattad styrelsemedlem i Esbo Hembygdsförening. Ett Leifs initiativ som särskilt bör nämnas är Skärgårdsveckan på Pentala. När Helsingfors hade utsetts till kulturhuvudstad år 2000 fick Esbo stad en möjlighet att delta med något eget delprojekt. Esbo identifierade då sin skärgård som ett intressant kulturobjekt vilket ledde till att Leif kom på idén att hembygdsföreningen skulle erbjuda sig att arrangera ett evenemang på Pentala med rubriken Skärgårdsveckan. Idén godkändes och evenemanget blev en så stor succé att hembygdsföreningen därefter fortsatte med att varje sommar organisera en Skärgårdsvecka. År 2007 förkortade man evenemangets längd till tre dagar och döpte om det till Skärgårdsdagarna på Pentala. Leif var ständigt en av eldsjälarna i dessa stora projekt som innebar städtalkon och organisering av programmet med stadsmuseet och andra föreningar. De välbesökta Skärgårdsdagarna bidrog till att den gamla tanken på ett skärgårdsmuseum fick luft under vingarna. År 2010 övertog Esbo stadsmuseum huvudansvaret för arrangemangen på Pentala i syfte att så småningom få museiprojektet i hamn. Skärgårdsmuseet på Pentala invigdes år 2018. Invigningen var en höjdpunkt för hembygdsföreningen och särskilt för Leif.

Under årens gång åtog sig Leif allt fler uppdrag i hembygdsföreningen. Varje gång hembygdsföreningen ordnade något evenemang på Lagstad var Leif aktivt med från början till slut. Speciellt företagsam var han i fråga om att ta initiativ till och planera teater- och kulturresor, både i Finland och till kulturstäder i Europa.  Föreningens hemsidor låg suveränt i hans kunniga hand och medlemmarna informerades regelbundet via cirkulär om genomförda och kommande aktiviteter. 

Vi minns Leif som en person som alltid ställde upp och för vilken ingenting var omöjligt. Vi minns honom med stor saknad, vi deltar i de anhörigas sorg. Tack Leif för att vi fått känna Dig och vara Din vän.

Benita Åkerlund
hembygdsråd, före detta ordförande i Esbo hembygdsförening

Kurt Wikström
vän sedan barndomen

Styrelsen, Esbo hembygdsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *