Att gå i skola i Esbo skärgård

En panel med forna elever i Mataskärs folkskola och Sökö småskola samlades den 18 juni i Villa Rosengård under ledning av Kurt Wikström. Det var fråga om ett samarbete mellan Esbo hembygdsförening och Esbo stadsmuseum.

Leif-Erik Pettersson med sommarställe på intilliggande Herrö inledde med en presentation av Mataskärsskolans historia från starten 1906 fram till 1966, då skolan drogs in. Granholmen, Mataskär och Lilla Mataskär hade inköts av Edvin Bergroth, som sedan donerade Mataskär åt Svenska folkskolans vänner för skolbruk. Skolan hade hyfsat med elever men efter kriget avtog elevantalet och var 18 år 1959, då Leif-Erik var elev i skolan. Som källa använde Leif-Erik Kaj-Peter Mattsson artikel i Sommarö-Sällskapets årsbok. Kaj-Peter var även på plats.

Bengt Enoksson från Lill-Aisarn berättade om skolvägen, som under menförestider var besvärlig. På vintern skidade ha till skolan, såsom mången annan.

 Diskussionen var mycket väl förberedd med bilder, dokument och intervjuer. Den sista lärarens, Einar Åbergs, son Thorvald hade intervjuats.

Paneldiskussionen samlade 20 deltagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *