Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 2 april i Lagstad hembygdsgård  Till mötesordförande valdes Håkan Blomberg och till mötessekreterare Ann-Christin Lintula. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes. Efter genomgång av verksamhetsgranskarnas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsplanerna för 2019och 2020 och budgeten för 2019 godkändes.

Styrelsens stadgeändringsförslag presen-terades under årsmötet av föreningens viceordförande Henrik Räihä. Förslaget gödkändes med en smärre ändring.. Stadgarna finns under rubriken Kontakter på huvudbalken.

Föreningen samlades till årsmöte den 2 april

Till ordförande för år 2019 återvaldes Håkan Blomberg. Till styrelsemedlemmar för perioden 2019-20 återvaldes Ann-Christin Lintula medan Kurt Wikström och Tiina Kujala valdes i ställert för Leif Söderholm och Kristina Frisk, som unda-bett sig återval. Ett år kvar har Marina Calander, Henrik Räïhä och Kristiina (Pia) Pihlström.

Ordförande Håkan Blomberg avtackade Kristina och Leif för deras insatseer. Föreningens hederordförande Benita Åkerlund tackade Leif för hans trettioåriga insats inom styrelsen. Benita nämnde de första diskussioner påp 1990-talet som ledde till Skärgårdsdagarna på Pentala. Benita lyfte även fram de många resorna, som Leif varit med om att planera och avslutade med att Leif ser en möjlighet i sådant som andra ser som problem.

Till suppleanter valdes Ninni Rehnberg och Anders Wikholm i stället för Siv Englund och Marjatta Staffans som avsagt sig och till verksamhetsgranskare valdes Roger Nystedt med Göran Bärlund som ersättare.

Årsmötet beslöt välja Leif Söderholm till hedersmedlem i föreningen.

Efter mötesförhandlingarna visade Kurt Wikström sin film Butiksbåten Bettina i Esbo skärgård. Tor ”Toje” Wikström var köpman och kapten på butiksbåten.

Nedan ser vi den avgående styrelsen med hedersordföranden Benita Åkerlund t.v. bredvid Ann-Christin Lintula, Marina Calander (skymd), hedersmedlemmen Leif Söderholm, ordförande Håkan Blomberg, Kristinas Frisk och Pia Pihlström. Foto: Kurt Wikström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *