Svenska veckan

Esbo hembygdsförening firar Svenska veckan torsdagen den 8 november både i Iso omena och i Lagstad hembygdsgård.

Info i köpcentret Iso omena

Tillsammans med Esbo svenska pensionärer ordnades på Servicetorget i Iso omena ett infotillfälle. I utrymmet Kohtaamo visades vår förening en fotoutställning om Gammelgård som Berit Manninen och Liisa Ropponen i tiden sammanställt.

Svensk afton i Lagstad hembygdsgård

På kvällen hölls i Lagstad hembygdsgård en Svensk afton, där Kaj Rönnberg berättar om hemmanet Doms i Södrik by. Kaj hade så mycket material att han koncentrerade sig till en 60-årsperid från slutet av 1600-talet framåt. Kajs anfader Johan Tomasson Bagge (1659-1741) fungerade en lång tid både som klockare och kyrkvärd i Esbo. Han innehade dessa uppgifter bl.a. under de stormiga åren under Stora ofreden. Vi fick höra om Doms hemman, som låg söder om Esbo å invid kyrkan. I byn fanns 6 hemman inom synhåll. Rummen i Lagstad hembygdsgård har benämnts efter dessa gårdar och deras bomärken finna ovanför dörren till respektive rum. Doms hemmans bomärke är ett H efter Hans Hansson på 1700-talet.Arbetet med storskiftet inledde under denna tid varvid gårdarnas marker spreds. Kaj var beredd att återkomma vid lämpligt tillfälle med senare händelser kring Doms.

Efter kaffepausen uppträder sångartisten Jannike (Sandström)  ackompanjerad av Niklas Rosström på  piano. Vi fick njuta av en mycket stämningsfull sång och musik väl anpassad till denna afton. Som avslutning framförde de Tove Janssons och Erna Tauros Höstvisa, varefter Modersmålets sång sjöngs unisont.

Drygt trettio åhörare mötte upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *