Pentala skärgårdsmuseum öppnades

Pentala skärgårdsmuseum öppnades den 15 juni. Museichefen Maarit Henttonen hälsade välkommen och berättade om museets tillkomst och förverkligande under ett trettiotal år. Maarit Henttonen framhöll Skärgårdsdagarnas betydelse och tackade speciellt Esbo hembygdsförening och dess dåvarande ordförande Benita Åkerlund.

Invigningstalet hölls av Esbo stads kulturchef Susanna Tommila, som tackade Stadsmuseets personal för det grundliga och gedigna arbetet som lett till att museet nu kunde öppnas. Susanna gratulerade även Esbo stadsmuseum för att det valts till Årets museum.

Publiken kunde bekanta sig med det tiotal byggnader som finns på museiområdet och delta i guidade bewsök i huvudbyggnaden Gurlis hus.

Tillställningen var mycket trevlig i lättsam stil och föredömligt tvåspråkig.

Nedan ett bildkollage av Iwe Ekström:

Hur Pentala skärgårdsmuseum kom tillr

I flera repriser på 1970- och -80-talen inköpte Esbo stad fiskelägenheter av Gurli och Arvid Nyholm jämte Arvids syster Elsa Nyholm. Gurli blev den sista åretomboende på Pentala och avled 1987. På detta naturskönt belägna område finns drygt tio byggnader, bland dem två villor, fiskarstuga, ladugård, bastu och strandbod. Även Gurlis hela bohag hade även införskaffats av staden. I Esbo stadsmuseums samlingar finns bland Gurlis och Arvids efterlämnade bohag följande: Föremål över 5000, arkivmaterial cirka 320 objekt och postkort 1030 jämte böcker och tidningar uppskattningsvis 450 samt tavlor och tryckalster 60 och ytterligare fotografier över 100. Gurli Nyholms tanke var att området kunde bli ett museum.

I slutet av 1990-talet fick planerna på ett skärgårdsmuseum fart. Esbo stadsmuseum inbjöd organisationer och andra intresserade till en träff i Villa Rulludd den 25 maj 1999, varvid museets planer för museiområdet på Pentala presenterades. Jan Eriksson och Asta Kolma från Canoa, Peter Lindgren och Ulla Baltscheffsky från Pentala-Herrösällskapet, Benita Åkerlund och Leif Söderholm från Esbo hembygdsförening samt Olli Mykkänen, hyresgäst på det planerade museiområdet, hade hörsammat kallelsen. Esbo stadsmuseum representerades av Sten Björkman, Pirkko Sillanpää och Kirsti Salminen. För att befrämja museiplanerna beslöt man ordna en Skärgårdsvecka på Pentala följande år, då Helsingfors var Europas kulturhuvudstad.

Emblemet till Skärgårdsdagarna ritades av Viking Nyström

Veckan inleddes med en konsert i Esbo segelförenings paviljong Paven med violinisten Nina Karmon och avslutades med en stor utomhusfest med hornorkester och andaktsstund av diakonissan Majvi Andersson-Sjögren på ön Kytö i den yttre skärgården. Publiken transporteras med båten J.L.Runeberg, som för 100 år sedan trafikerade dessa vatten under namnet s/s Helsingfors skärgård. Sedan blev programmet till två dagars. Under tio somrar var Esbo hembygdsförening huvudansvarig för dagarna, äen ekonomiskt, med Benita Åkerlund som arbetsgruppens ordförande. År 2010 övertog Stadsmuseet huvudansvaret men samerbetet med föreningarna fortgick.

Under dessa år har renoveringsarbetet fortskridit med att räta upp fiskarstugan vars grund gett vika och taken förnyades. Ett speciellt projekt var strandbodens tak som hade brunnit på 80-talet. Boden hade i tiden haft vasstak. Museet vidtalade en vasstaksmästare från Dagö Siim Sooster, som övervakade arbetet och garanterade att taket håller i sextio år. Viljo Kääriäinen har berättat att han tillsammans med Arvid Nyholm lagt det föregående vasstaket på 1920-talet.

Många intressanta föredrag har hållits under Pentaladagarna. Här några axplock: Benita Åkerlund har berättat om kejsar Alexander III:s besök i Villa Fridhem och om Radisterna på Staffan 1941-44 och Bosse (Bosson) von Willebrandt visade sin film Sista flyget från Tallinn, som behandlade nedskjutningen av Aeros turplan, som flögs av Bosses far Bo von Willebrandt. Kurt Wikström har visat en film om fiskaren Gösta Söderholm. Vi har hört Marianne Långvik-Huomo  berätta om Sökö snickarna, Timo Tuomi om arkitekten Sigurd Frosterus, som ritade Esbo segelpaviljong, Liisa Ropponen om Sovjetunionen vid Esbos gräns 1944-56, Pirkko Sillanpää om Tiden under förbudslagstiden i Esbo och Tryggve Gestrin om Villakulturen i Esbo skärgård.

Ben Thilman från församlingen höll en andaktsstund med vyn mot fjärden som altartavla. Camilla Nemlander-Sjöberg har ordnat barnprogram medan Tommi Heinonen och Arne Baltscheffsky har guidat grupper i Pentalanaturen, till Pentalaträsket och den naturliga sandstranden Diksand. Utflykter med båt har gjorts till Yles ”Radioholmen”, Publicisternas Estholmen, Eila Hyppönens hemmuseuseum på Lövö och Porkala uf:s Rigårdsnäs.

Gurli Nyholm skrev mycket, även dikter och, förde dagbok. Nina Talvela har forskat i dessa dokument, som ger en god bild av livet på ön.

Renoveringen var mycket ingående och bl.a. tog man prov av de äldsta stockarna i fiskarstugan, skickade dem till Östra Finlands universitet i Joensuu, där man med dendrologiska metoder fastslog att stockarna var fällda vinter 1790-91.

Sommaren 2002 besöktes Pentaladagarna av Jugendblasorchester Friedrichhavens med sextio unga musikanter

Nu står byggnaderna klara, ett stignät har byggts ut, ängar och trädgården satts i skick. Gurlis villa kommer att inredas enligt förhållandena på 1930-talet med de ursprungliga möblerna och övriga föremålen. I salen kan man beundra ett fint möblemang gjort av möbelsnickarna på Staffan. Gurli hade gjort en broderad tavla med tre flygande svanar, knappa två m bred och en m hög försedd med glas och ram. Hennes syster Leone hade fått tavlan. Leones dotter Benita Kylander beslöt genast då museiplanerna blev aktuella att hon skall återbörda sin mosters tavla så, att den kan hänga på sin ursprungliga plats på salsväggen i Gurlis och Arvids villa.

Macke Granberg och Tomas Nyberg underhåller. Strandboden i bakgrunden med sitt nya vasstak. Foton: Asta Kolma

Under Skärgårdsdagarna har museets personal alltid varit på plats och informerat besökarna om renoveringsarbetet. Samarbetet mellan Stadsmuseet, föreningarna och ortsborna har under renoveringsperioden fungerat klanderfritt. Här har skapats ett museum i en äkta fiskarmiljö i naturskön omgivning, som inte bara väcker intresse på lokal nivå utan säkert även i vidare kretsar.

Pentala skärgårdsmuseum öppnas för allmänheten den 16 juni. Till Pentala kommer man med sjöbussar bl.a. från kiosken vid Svinösund och Klobben i Sökö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *