Esbo sedan 1917

sbo hembygdsförening ordnade ett jubileumsseminarium kallat Esbo sedan 1917 då Finland detta år firar sin 100-åriga självständighet. Föreningens ordförande Håkan Blom-berg fungerade som moderator och hälsade välkommen publiken.

Henry Rask inledde med Esbo i ett 100-årsperspektiv före 1917. År 1812 beslöts att Helsingfors blir huvudstad. Järnvägen 1903 med starkt växande Grankullas tillkomst, befästnings-arbetena och inbördeskriget påverkade starkt situation i Esbo 1917.

Aapo Roselius koncentrerade sig på krisen kring 1930 med Lapporörelsen och språkstrider. I Esbo verkade Svenska förbundet och Skyddskåren.

Claes Ehrnrooth vistades i sin barn- och ungdom på Gumböle gård, som familjen då ägde. Claes utgick från ett anförande som Carl Lindqvist hållit för några år sedan. Carls far jobbande som smed på gården, som har anor från 1500-talet och köptes 1916 av Claes farfar Göran Ehnrooth. I det rikt illustrerade anförandet fick vi se och höra om tröskhus, smedjan, om de första självbindaren, traktorn och bilen på gården.

Rainer Knapas hade rubriken Från Hagalund till Tapiola, om socialpolitk och samhällsideal på 1950-talet.

Claes Ehrnrooth berättade om sin barn- och ungdom på Gumböle gård. Fotona tagna av Henrik Räihä.

Göran Ekegre berättade om idrotts-livet i Esbo fram till OS i Helsingfors 1952. Vid sekelskiftet för drygt 100 år sedan sysslade man med skytte, segling och trav, idrottsformer som behövdes i det dagliga livet men som utvecklades till tävlingar, t.ex. kyrkfärderna per häst och släde.

Benita Åkerlund avslutade seminariet med minnen från kriget. Benita berät-tade om vinterkriget, då familjen evakuerades till Sökö. Barnen hade lakan som skydd när de var ute och skidade. När ryssflygen kom kastade de sig i snön. Speciellt julaftonen 1939 har fastnat i Benitas minne. Man hade dansat kring granen och delat ut små enkla paket, då firandet avbröts av en nyhetstsändning från fronten. Den gjorde ett starkt intryck på Benita.

En fotoutställning med bilder från Esbo i huvudsak under tiden 1960 – 1980 visades fortgående på videoskärmar före seminariet. Bilderna är tagna av Jan Backman och utställningen sammanställdes av Gunnar Ramstedt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *