Årsmötet valde Håkan Blomberg till ny ordförande

Vid föreningens årsmöte den 20 april valdes Håkan Blomberg till Esbo hembygdsförenings nya ordförande, efter Benita Åkerlund, som framgångsrikt lett föreningen i 21 år.

Till nya styrelsemedlemmar utsågs Ann-Christn Lintula och Kristina Frisk i stället för Solveig Forsberg och Aila Enlund,som undatbett sig återval. Kvar blev Pia Pihlström, Henrik Råihä, Marina Calander  och Leif Söderholm. Ny suppleant blev Siv Enlund medan Gunnar Ramstedt kvarstod..

I varma ordalag avtackades de avgående Aila, Solveig och Benita av föreningens viceordförande Henrik Räihä med tillhörande gåvor och blomster, En grupp ur Furorna hyllade trion med sången Kom du ljuva hjätyrvän. Som årsmötets ordförande fungerade Lasse Hoffman. Efter nötet berättade Henry Rask om bakgrunden till sången Slunrande toner beledsagad av en grupp ur Pensionärskören Furorna, som sjöng sången. Drygt femtio medlemmar närvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *