Årsmötet

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 6 april 2016 i Lagstad hembygdsgård med ca trettio deltagare.

Trots goda föresatser lyckades man inte få fram en lämplig efterträdare till ordförande Benita Åkerlund, som önlat avgå som ordförande. Benita åtog sig därför att fortsätta ännu ett år.

Som styrelsemedlemmar återvaldes Marina Calander och Kristiina ”Pia” Pihlström medan Christa Nyman avböjde återval, varvid Henrik Räihä invaldes. Suppleanterna Rolf Mattsson och Ulf Sjögren avsade sig och ersattes av Ann-Christin Lintula och Gunnar Ramstedt.

Mötesförhandlingar leddes suveränt av Lasse Hoffman. Efter mötet fick vi höra några vår- och kärlekssånger av pensionärskören Furorna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *