Gladiatorer – död och triumf på Colosseum

Esbo hembygdsförening gjorde ett guidat besök till utställningen Gladiatorer – död och triumf på Colosseum den 19 november i Esbo stadsmuseum KAMU i WeeGeehuset i Hagalund. Som guide fungerade Tanja Ekholm.

Vi fick höra att tvekamper i början utkämpades i samband med begravningar men att de senare utvecklades till folknöjen som härskarna bjöd på redan ett par hundra år före Kristi födelse. Colosseum byggdes i ett sent skede under kejsar Neros tid på 80-talet e.Kr. Gladiatorerna var i allmänhet krigsfångar och slavar från de erövrade områdena. De dömdes att gå i gladiatorskola.

Gladiatorspelen bestod av tre delar. På morgon stred man mot vilda djur, krokodiler, lejon m.m. På dagen var det de dödsdömdas tur. Därefter följde de egentliga tvekamperna, som bjöd på spänning, då gladiatorerna parvis kämpade mot varandra iförda hjälmar med dolkar och svärd som vapen. Gladiatorerna hade sköldar som skydd. Cirka 20-50 % av dem dog på arenan under en dag. Gladiatorspelen fortgick i flera hundra år men ca 300 år e.Kr. började intresset avta, delvis till följd av kristendomens inverkan.

Utställningen kommer från Colosseum-museet i Rom. I vårt guidade besök deltog femton medlemmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *