Berättarcafé

Ett Berättarcafé hölls i Lagstad hembygdsgård den 23 september med drygt tjugo deltagare. Som värdinna för caféet fungerade Nena Stenius.

 Maria Serrano inledde med att berätta om sin barndom i Furubacka i Esbo centrum. Hon mindes speciellt sin mormor och vandringarna från Furubacka till kyrkogården vid Esbo kyrka. Mormodern hade speciellt för Maria planterat ringblommor och efter vistelserna i Spanien under somrarna möttes Maria av de gula ringblommorna när hon återvände till skolan i Esbo.

Christer Vellonen, även han från Furubacka, lyfte fram säregna personer i grannskapet, speciellt en granne som var mycket tillbakadragen och helst ville vara för sig själv. Grannen var dock tekniskt begåvad och hade byggt en egen traktor för sin lilla täppa. Han hade även stora kunskaper om bl.a Einstein.

Benita Åkerlund berättade om sin mor, som före kriget fungerat som tandläkare i Helsingfors, men som under kriget tog hand om gården i Sökö. Efter kriget kom meddelandet att Porkalaområdet skulle uthyras till Sovjet. Oklart var hur gränsen skulle dras och man gjorde sig klara för att eventuellt även utrymma gården i Sökö. Benita mindes även hur deras hund tog för vana att på egen hand åka buss mellan två hållplatser. Benitas mor startade skoltandvården i Esbo. Hon tog emot elever från Köklax och från Finnå. Eleverna satt i köket på Övergård och väntade på sin tur medan husets hushållerska, född i Estland, berättade historier för att lugna barnen.

Vivi-Ann Sjögren lyfte fram taxichaufförerna och ville kalla sitt anförande Den gode taxichauffören i Esbo enligt Brechts Den gode människan i Sezuan. Hon framhöll mången taxichaufförs förmåga att inte bara transportera utan även bära, lyfta och lyssna. En chaufför brukade före nattliga skjutsar till flyget ringa en timme före för att kolla att klockan ringt.

Nena Stenius berättade att hon bott endast tjugo år i Esbo. En pratsam granne vid Ågatan brukade ingående berättade om sina upplevelser i Esbo så, att Nena fick så mycket kunskaper förhanden och människorna här att hon nu känner sig som en äkta Esbobo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *