Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 24 mars i Lagstad hembygdsgård med stadgeenliga förhandlingar. Drygt 20 medlemmar ställde upp och Lasse Hoffman fungerade som rutinerad mötesordförande.

Till föreningens ordförande för 2015 återvaldes Benita Åkerlund. I styrelsen återvaldes  Solveig Forsberg, Aila Enlund och Leif Söderholm medan Christa Nyman och Kristiina ”Pia” Pihlström och Marina Calander har ett år kvar.   Rolf Mattsson återvaldes till suppleant medan Ulf Sjögren valdes till ny suppleant i stället för Tanja Ekholm, som önskade avgå.

Efter årsmötet berättade kulturdirektör Susanna Tommila om Kulturen i Esbo på ett mycket intressant sätt  och besvarade de många frågor som ställdes bl.a. om biblioteksverk-samheten och Esbo stadsteaters behov av nya utrymmen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *