Helande vatten

Esbo hembygdsförening besökte utställningen Helande vatten den 15 oktober med tjugo deltagare. Vår guide Anna Wilhelmson berättade om vattnets betydelse för människan genom tiderna. Vi fick höra om  den gamla läkekonsten om de fyra vätskorna hos människan, gallan, slemmet, blodet och vattnet och balansen mellan dem.

Under romartiden blev bad i termer viktiga och där fick människorna behandling av olika slag. Alla var välkomna, även slavar. Akvedukter byggdes i det stora romarriket runt om i Europa.

Hälsobrunnar blev viktiga efter medeltiden. I Finland blev Kuppis i Åbo den första. I Esbo upptäcktes hälsokällan i Esbo centrum på 1750-talet. den besöktes först av officerare och soldater från fästningsbygget på Sveaborg men utvidgade sedan för övriga intresserade.

Vi fick höra om Viktor Hartwall, som öppnade en mineralvattenfabrik år 1836 i Helsingfors. I Ulrikasborg öppnades Brunnshuset, som blev en populär mötesplats ävensom olika badanläggningar i Hangö. Lovisa m.fl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *