Esbodagen i Lagstad

Esbodagen firades lördagen den 30 augusti. Även Esbo hembygdsförening ordnade program i Lagstad hembygdsgård kl. 14-17 med ett rekordantal deltagare.

Inledningsvis delade föreningens ordförande Benita Åkerlund ut ett  Pro Cultura stipendium åt Börje Österberg, som nyss utkommit med det digra verket Kilobokent. Börhje har även under många år varit en aktiv medlem i föreningens fotogrupp, som insamlar gamla fotografier över miljöer, evenemang m.m.i  Esbo.

Erkki Lindell från Pro Espoon Joki-Pro Esbo å presenterade planerna för projektet Kyrkträsket tillbaka samt visade en modell som Pro Esbo å tillsammans med Kirkkojävi takaisin ry låtit göra.

Valda delar ur Mellersta Esbo Småfastighetsförenings fotoutställning från 50-årsjubileet senaste år visades och Bemböle Marthakrets deltog med en utställning av hobbyarbeten, Per Stenbäck underhöllr med dragspel.smusik

Biblioteket och skolmuseet öppethölls. och kaffe serverades med bulle och Frödingekakor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *