Benita Åkerlund återvald

Esbo hembygdsförenings håll sitt årsmöte den 15 april i Lagstad hembygdsgård med stadgeenliga förhandlingar. Drygt 40 medlemmar ställde upp. Lasse Hoffman fungerade som rutinerad mötesordförande.

Till föreningens ordförande för 2014 återvaldes Benita Åkerlund. I styrelsen återvaldes Chista Nyman och Kristina ”Pia” Pihlström medan Marina Calander valdes i stället för Kristina Määttänen, som under fjolåret avled efter en svår sjukdom. Ett år kvar har Solveig Forsberg, Aila Enlund och Leif Söderholm. Rolf Mattsson återvaldes till suppleant medan Tanja Ekholm invaldes som ny suppleant.

Efter årsmötet berättade Aapo Roselius och Birgitta Vasara om ön Nargö utanför Tallinn inför vår resa dit den 17-18 maj. Aapo gav en historisk översikt av Nargös historia, speciellt den muilitära. Birgittas far ingick i den trupp, som placerades på Nargö våren 1942 och var där till brytningen med Tyskland 1944. Birgitta visade även ett stort antal intressanta foton från denna tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *