Seminarium om Gäddvik-Mattby området

Ett seminariet om Gäddvik-Mattby-området ordnades lördagen den 16 november 2013 i Lagstad hembygdsgård.
Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund hälsade de ca 110 deltagarna välkomna, varefter Tryggve Gestrin inledde med att berätta om Esbos äldsta frälsegård Gräsa med anor från 1450-talet. Gården var sålunda äldre än Esbo stenkyrka från 1480-talet. En tidig ägare var Per Henriksson Lille. I början av 1900-talet ägde Wilhelm Bensoww Gräsa gård under dess sista glanstid.

Benita Åkerlund berättade om Mattby gård med anor från 1500-talet, då det fanns fyra hus i Mattby. Benita förtäljde hur en husbonde från Degerby i Alberga gästgiveri träffade två ynglingar och berättade om sina giftasvuxna döttrar vilket ledde till ett dubbelbröllop varvid den ena, Lydia, blev värdinna på Benitas hemställe Övergård och den andra, Elin,  på Mattby gård. Mattby gårds karaktärshus brann år 1940 men ett nytt hus uppfördes 1947 i två våningar för tre personer. På 1960-talet såldes gårdens marker till Haka medan staden senare köpte huvudbyggnaden där socialverket nu inrett servicehuset Ankkuri.

Christina Fagerström framförde barndomsminnen från Gäddvik. Christina kopplade först till Mattby, där sonen i Kockby skola gick på fjärde klass då hon började i första klassen men då hon blev student gickk Mattbysonen i mellanskolan. Christina far var med om planeringen av Westendområdet enligt modell från London. Familjen flyttade till gränsen mellan Westend och Gäddvik. Christina mindes även hur den svenska ”tenniskungen!” Gustaf V spelade i Westend tennishall.

Efter lunchen berättade Tryggve Gestrin om de befästningsverk som åren 1914-1917 byggdes runt Helsingfors och Reval till St. Petersburgs försvar. Rester av dem finns ännu i Esbo, speciellt i Alberga men även i Gäddvik. Spår av kanonlavetter och maskingevärsnästen finns i terrängen men även i källare. Befästningsarbetet utfördes av asiatiska fångar men även av ynglingar från hela Finland.

Om Bockholm, som hör till Mattby, berättade Bengt Rostedt. Bengt berörde speciellt invånarna där under perioden 1798-1950. Erik Westerholm etablerade sig på Bockholm som fiskare och fiskhandlare. Fiskaren Pehrman var den första, som inköpte en motordriven båt för fisket.

Mattlidens skolcentrum behandlades av Monica Björkman, som i början av 1970-talet som ung lärare kom till Mattby folkskola, dit Esbo svenska mellanskola flyttat från Finno. Invid betade kossorna från Mattby gård. En barack med två klassrum uppfördes invid men klart var att ett nytt skolhus behövdes. Drumsö svenska samskola sålde sitt skolhus och för de pengarna byggdes även ett gymnasium. I dag har skolcentret 1200 elever inkluderande IB-linjer.

Fredrik Lindberg avslutade seminariet med att framföra framtidsvisioner över södra Esbo med metrolinjen till Mattby och därtill hörande matartrafik och utökad bosättning.

En utställning med tidningsurklipp ur Esbo stadsmuseums arkiv fanns uppställd.

Foton nedan: Asta Kolma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *