Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 26 mars  i Lagstad hembygdsgård. Mötet godkände verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 samt verksamhetsplan och budget för 2013.

Till föreningens ordförande åter-valdes Benita Åkerlund. Som styrelsemedlemmar återvaldes Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg medan Kristina Määttänen, Christa Nyman och Kristina ”Pia” Pihlström har ett år kvar. Som suppleanter fortsätter Rolf Mattsson och Marina Calander.

Efter mötesförhandlingarna visades en film om Tarvovägen, Finlands första motorväg kallad Tarvontie– Suomen ensimmäinen moottoritie 50 vuotta.

Benita Åkerlund fick medalj

Verksamhetsledaren Tom Sand-ström harangerade Benita Åker-lund med Finlands svenska hem-bygdsförbunds förtjänstmedalj i silver för hennes långvariga insats det finlandssvenska hembygdsarbeten till fromma.

Kurt Wikström fick Pro Cultura Esbostipendium

Vid årsmötet tilldelades Kurt Wikström årets Pro Cultura Esbostipen-dium för sina insatser inom hembygdsarbetet. Kurre har med sin film- och videokamera dokumenterat bl.a. fiskaryrket, båtbyggandet, butiksbåten Bettina, Sommarö skidspel m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *