Det moderna Esbo

Ett tjugotal föreningsmedlemmar deltog den 3 februari i en svenskspråkig guidad tur i Esbo stadsmuseum. Guiden Tanja Ekholm inledde med en kort historisk överblick innan hon övergick till det egentliga temat  Det moderna Esbo.

Efter kriget hade Esbo ca 12000 invånare. Från Porkalaområdet evakuerades till Esbo  ca 1000 personer och från Karelen ca 3000, alltså ett markant befolkningstillskott. Nya bosättningsområden började planeras. Det första var Hagalund, vars planering drevs av speciellt Heikki von Hertzen. Därefter följde Sökö, Stensvik, Olars och Mattby, varje område med sin profil.
Som avslutning fick vi se tre kortfilmer gjorda av medieteknikstuderanden från Metropolia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *