Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 21 mars 2012 i Lagstad hembygdsgård med Lasse Hoffman som mötesordförande. Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks och godkändes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ordföranden Benita Åkerlund återvaldes. Som styrelsemedlemmar återvaldes Kristina Määttänen och Christa Nyman medan Kristina ”Pia” Pihlström valdes i stället för Katinka Weurlander, som avsade sig. Ett är kvar har Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg. Som suppleant fortsätter Rolf Mattsson medan Marina Calander ersätter Asta Kolma som avsade sig.

Efter mötesförhandlingar belönades med Finlands svenska hembygdsförbumnds förtjänsttecken Aila Enlund, Christa Nyman, Rolf Mattsson, Asta Kolma, Kurt Marander, Helena Marander, Olavi Forsberg och Pertti Kaplas. Solveig Forsberg belönades med Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett.  Birgit Korhonen från Finlands svenska hembygdsförbund medverkade vid ceremonin.

Här delar Birgit Korhonen och Benita Åkerlund ut förtjänsttecken åt fr.v. Olavi Försberg, Pertti Kaplas, Asta Kolma, Christa Nyman och Rolf Mattsson. Utanför bilden Helena och Kurt Marander jämte Aila Enlund.

Därefter föreläser Ulla Tillander-Godenhielm  under rubriken ”Fabergés finländska mästare”.  Vi fick höra att flere av dessa mästare kommit från enkla förhållanden i Finland som 10-15-åriga till St. Petersburg, där de sattes som lärlingar i Fabergés m.fl. verkstäder. Flera av dem blev såsom August Holmström mästare liksom även hans son Albert. Många av dessa mästare var finlandssvenskar av vilka Alma Pihl redan som 23-åring utformade Vinterägget, som anses vara ett av de vackraste föremålen i juvelerarkonstens historia.

Birgit Korhonen överräcker Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett åt Solveig Forsberg
Ulla Tillander-Godenhielm föreläste om Fabergés finländska mästareLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *