Museidagar i Kimitoön

Drygt 100 hembygdsmänniskor samlades till de finlandssvenska museidagarna i Sagalund och Wrethalla i Kimitoön, Åboland 10-11.2011. Dagarnas tema var Frivillighet och socialt engagemang. Vi fick höra om Framtidsstrategier i hembygdsarbetet av docent Sten Rentzhog från Östersund, Sverige. Andra rubriker var Museiutveckling i Österbotten, Det lokala, digitala kulturarvet jämte olika workshops. Speciellt intressant var rundvandringen på Sagalunds stora museiområdet med sakkunniga lokala guider i de många stugorna.

Följande dag gjordes bussutflykter, varvid besöktes Dalsbruk med metallindustrin och Kasnäs med turistsatsningarna, varefter färjan förde till Högsåra med Jungfrusunds lotsmuseum. Invid hade tsar Alexander III ankrat hela sexton gånger. Dagarna avslutades på Amos Andersons Söderlångvik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *