Föreningsfestivalen 2011

Den finlandssvenska föreningsfestivalen arrangerades 2-3 september i år i Åbo. Under fredagen hölls föreläsningar i Åbo Akademis utrymmen medan lördagens Föreningsmässa hölls på gågatan vid torget. Årets teman var integration, jämställdhet och generation. Med kort varsel höll Josef Kurdman, med kurdisk bakgrund, ett intressant föredrag om invandring. Han framhöll att många invandrare har för avsikt att efter några år flytta tillbaka till hemlandet, vilket dock sker i ytterst få fall. Han tog sin egen familj som exempel. Den kom till Sverige 1965 men trots många återflyttningsbeslut har den stannat i Sverige.

Under grupparbetena hade Ann-Jolin Grüne rubriken Föreningar som mötesplats – tredje sektorns roll i integrering av invandrare. I diskussionen hälsades invandrarna välkomna i föreningarna. Bristande språkkunskaper kunde givetvis i vissa fall vara hämmande. Vid föreningsmässan presenterade ett femtiotal förbund och föreningar sin verksamhet med sång och musik, infoblad och samtal med förbipasserande. Även Esbo hembygdsförening var aktivt med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *