Esbodagen

Esbo hembygdsförening firade Esbodagen lördagen den 27 augusti 2011med öppet hus i Lagstad hembygdsgård. Dagens tema var Historiska vingslag på Hembygdsgården. Drygt femtio intresserade hade mött upp.

Boken Esbo från ovan gavs ut

Inledningsvis gavs boken Esbo från ovan – Espoo ilmasta – Espoo from above ut. Tage Strandström berättade att han på 1970-talet blev intresserad av flygfotografering då han av Tor-Erik ”Pupi” Forsberg lockades med på en segelflygningstur. Detta ledde till ett stort antal flygfotografier över Esbo, vilket nu resulterat i en bok. Tages dotterson Jan har bistått vid fotograferingen.
Den sakkunniga texten har skrivits av Ulf Johansson, en känd profil i Esbosammanhang. Längs Åbovägen i Esbo

Biolog Eeva Haeggström föreläste och visade bilder om Åbovägen. Vi fick först se gamla kartor och höra om traktens utveckling sedan medeltiden. I Alberga-Mäkkylätrakten torde ha funnits en finskspråkig befolkning då de första svenskarna anlände på 1200-talet.
Via de många gårdarnas historia kom vi fram till dagens situation. En intressant detalj var att ekarna i Kilotrakten utökats. Föredraget avslutades vid Esbo domkyrka och Lagstad hembygdsgård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *