Årsmötet

Esbo hembygdsförenings årsmöte hölls den 22 mars 2011 med 42 deltagare. Som mötesordförande fungerade Lasse Hoffman. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2010 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsplan och budget för 2011 fastslogs. Styrelsens ändringsförslag i stadgarna i enlighet med den nya föreningslagen godkändes. Ordföranden Benita Åkerlund återvaldes liksom även i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna Solveig Forsberg, Leif Söderholm och Aila Enlund medan Katinka Weurlander, Kristina Määttänen och Christa Nyman har ett år kvar. Som suppleanter återvaldes Rolf Mattsson och Asta Kolma.

Som revisorer återvaldes CGR Kaj Kiljander och som verksamhetsgranskare Carita Sormunen och till revisorssuppleanter CGR Aarne Koivikko och som suppleant för verksamhetsgranskaren Börje Öster-berg. Efter årsmötet berättade Sami Suviranta och Saulo Kepsu om den nyligen utkomna boken Byarna i Esbo, som berättar om Esbos älfdyta byar och deras namn.

Till de äldsta byarna hör Tavastby-Gammelgård som varit en by och Kaukalahti (Köklax). Namnen antyder att dessa byar var bebodda av tavastlänningar. Den svenska invandringen började på 1200-talet via Kyrkslätt till Espeby, vid nuvarande Esbo gård. En 9ntressanr detalj är att man lyckats hitta 159 råmärken i Esbo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *