Temakväll om Morby

En temakväll om Morby hölls i Lagstad hembygdsgård den 18 januari 2011, som en komplettering till höstseminariet Vårt gamla Esbo – Esbo centrum-Bemböle. Drygt femtio åhörare mötte upp. Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund inledde med att läsa upp ett brev, som Märta Heikinheimo f. Weckström skickat. Märtas farfar Alfons Weckström, äldsta sonen på Suna, lät bygga Breidablick på nuvarande Kannbrobacken. Efter det huset brunnit byggdes på stenfoten Esbo kommunalkansli, där senare Musikinstitutet Kungsvägen verkade. Märtas far Balder Weckström hade i sitt hus i närheten Esbo hembageri, allmänt kallat Bageriet Balder.

Christian Blomberg berättade om Prästgårdsbacken med bl.a. Skärhuset, där man obducerade de avlidna förr, Christian glömde inte kattugglorna, som förekommer i de höga granarna. Han lyckades få herrarna i publiken att hoa medan damerna kvivittade i falsett i stort enligt ett ljudband med kattuggleläten, som han sedan spelade upp. Gunvor Blomberg tog upp sjukvården i Esbo centrum under gångna tider och speciellt Solbackens sjukstuga, som fanns på nuvarande Morbykullen. Byggnaden står fortfarande kvar. I slutet av 1800-talet började välgörenhetsföreningar samla pengar för sjukstugan, vilket pågick i 23 år, men 1916 kunde sjukstugan invigas. Man anställde även en sjuksköterska. Redan 1920 upphörde dock verksamheten.

Gustav Segercrantz tog upp Skyddskårshuset, som fanns invid Esbo järnvägsstation. Efter krigslutet 1944 överläts huset åt Esbo Marthaförening, som sålde det 1949 åt Lindholms såg. Gustav tog även upp Esbo frivilliga brandkår, vars depå låg norr om Esbo å, där Församlingsgården senare uppfördes. De srora eldsvådorna på Breidablick, Erikssons butik och Lindholms såg väckte starka minnen. Doms var slutligen Christa Nymans tema. Thyra och Gunnar Colerus hade haft ett pensionat på Rastböle gård, men efter Gunnars död köpte änkan Thyra hemmanet Doms i Esbo centrum. Huvudbyggnaden på 500 kvm delades upp i flere lägenheter, som hyrdes ut. På den stora tomten fanns massvis med vinbärsbuskar och olika fruktträd. Efter Thyras död 1956 fortsatte sterbhuset med uthyrningen fram till 1969, då Doms såldes till Esbo stad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *