Vårt gamla Esbo – Esbo centrum-Bemböle

Esbo hembygdsförening ordnade sitt traditionella höstseminarium den 13 november 2010 i Lagstad hembygdsgård, med temar Vårt gamla Esbo – Esbo centrum-Bemböle. Seminariet väckte stort intresse och samlade 118 deltagare. Föreningens ordförande Benita Åkerlund hälsade föreläsarna och publiken välkommen, varefter Ulf Johansson berättade om Bemböle by utgående från sin bok Sagan om Bemböle. Skådespelerskan Nina Hukkinen vävde in många festliga Bembölehistorier i sitt framförande.

Från u-landsjordbruk till industriell revolution – Lantbrukets strukturella utveckling i Södrik by från medeltid till nutid hade Henry Rask som rubrik. Vi fick höra hur kolonisationen inleddes på 1200-talet västerifrån, om tegskiften och hur storskiftet som i Södrik by genomfördes 1772-74 ledde till utflyttning av vissa gårdar. Gustav Segercrantz berättade om Kannbrobacken utgående från några gamla fotografier, vilket ledde till många frågor och livlig diskussion.

Efter lunchen fick vi höra om Lövkulla gård från Johan Anberg till Mårten Weurlander av Katinka Weurlander, som konstaterade att gården varit i släktens ägo under tolv generationer, vilket firades med ett 333-årsjubileum i somras. Hälsokällan vid Esbo å var Tryggve Gestrins tema. Hälsokällan anlitades flitigt av officerare vid Sveaborgsbygget i medlet och slutet av 1700-talet. Här uppfördes även ett lasarett.

Vad vet ni om Prästgårdsbacken? frågade Christian Blomberg, som sedan 1939 bott invid. Insiktsfullt berättade han att prästgårdens huvudbyggnad under åren uppförts på flere platser väster om kyrkan. Vi hörde även om de övriga förr så viktiga övriga byggnadernå, såsom rior, stall, visthus m.fl. Som avslutning fick vi höra om Kirsti hemman av Christer Segersven, som tidigare ägt gården. I Kirsti finns Segersvensstigen som minner om släktens insats.

I gårdsbyggnaden visades Pro Esbo ås jubileumsutställning jämte några gamla foton från Esbo centrum-Bemböle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *