Kulturen vid ån 2010

Kulturen vid ån arrangerades denna gång på Lagstads sportplan. Den nya festplatsen lockade en storpublik på ca 4000 personer, som verkade trivas med det mångsidiga programmet i det fina vädret. Esbo hembygdsförening bidrog med öppet hus och program i Lagstad hembygdsgård. Sjumannabandet VSOP inledde med glad jazzmusik. Rolle Mattsson presenterade sin fotoutställning kallad Konst eller illdåd med ett femtiotal bilder av graffiti runt om i Esbo.

Benita Åkerlund överräckte åt Pensionärskören Furorna föreningens Pro Cultura Esbo stipendium på 600 euro för en framgångsrik verksamhet pensionärerna till fromma och publiken till glädje Benita Åkerlund hade rubriken Historiska vingslag och utgick från Kasaberget i Sökö. Benita berättade om lottorna som under kriget höll utkik efter fiendeplan på väg mot Helsingfors och atomfysikern Bruno Pontecorvos flykt efter kriget via Sököudd och Porkalaområdet till Moskva. Benita läste även ur Hugo Wiiks bok Utsikt från Högberget, som berättar om livet för hundra år sedan på Svartholmen invid Sököudd.

Caféet i Hembygdsgården var livligt besökt och lotterna gick väl åt. I Lagstads skola deltog föreningen med framgång i dukningstävlingen med temat skärgården. Av de 316 avgivna rösterna erhöll föreningen 98 och vann därmed. Resultat: A. Esbo hembygdsförening  98
B. Esbo kulturtjänster  42
C. Esbo spetsknyppling  36
D. Esbobygdens ungdomsförbund  48
E. Församlingens barnledare  24
F. Församlingens kansli  68

Även i infotältet på sportplanen var kommersen god. Föreningen ansvarade även för uppsättningen och nedtagningen av tälten, borden och bänkarna under Kulturen vid ån med Bengt Roth som ansvarig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *