Barnhem i Bolivia

En nostalgisk fest ordnades den 17 april 2010 i Lagstad hembygdsgård. Avsikten med festen var att stöda barnhemmet Corazon Grande i Bolivia. Programmet var rikligt. Orkestern Seventh River Combo från Sjundeå inledde med svängig jazzmusik, varefter en trerätters middag intogs av den hundrahövdade publiken. Mellan rätterna bjöds på spelmansmusik och sång.

Per-Olof Andersson visade bilder och berättade om verksamheten i barnhemmet, dit barnen kommer från familjer med sociala o.a. problem Behovet av dessa barnhem är stort i detta sydamerikas fattigaste land. Med stöd av donationer från Finland och Norge utbyggdes Corazon Grande, som även fått en ny borrbrunn. Festen arrangerades av Esbo Arbis svenska kamratförening och Esbo Hembygdsförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *